Herroepingsrecht & retourneren

 

Herroepingsrecht consument

Je hebt het recht als consument om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen, met uitzondering van de overeenkomst voor maatwerkproducten (speciaal gemaakt). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

Retourneren

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is. In ieder geval worden voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen.

 

Je dient de goederen, binnen 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden. Dit kunnen alle bestelde goederen zijn of een deel van de bestelling.

Wij verzoeken je je naw-gegevens en ordernummer apart te vermelden en mee te sturen met de goederen in de verpakking. Je kunt hier ook het herroepingsformulier voor gebruiken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortkomt uit schade ontstaan nadat je de goederen in ontvangst hebt genomen. Eventuele reeds aanwezige schade dient gemeld te worden direct na ontvangst.

 

Retouradres

Keller Keukens B.V.
Drebbelstraat 7 | 4622RC | Bergen op Zoom

Let op: Zelf afleveren op het bovenstaande adres is niet toegestaan; dit dient te allen tijde te geschieden via een erkende transporteur.

 

Aanmeldformulier retouren

 

Vul het onderstaande formulier in en meldt je retour aan. Na aanmelding sturen je de retourinstructies en retourlabel per mail toe.